Produkter

För att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose alla våra intressenters krav så är det väldigt viktigt för oss att ha rätt sortiment att erbjuda. Vi har tydliga sortimentskriterier för att skapa den efterfrågan som krävs för att ungdomarna skall få mesta möjliga ut av sina insatser.

Stödköp

Ett stödköp ska ge slutkunden smakfullt paketerade produkter av hög kvalité som gynnar ungdomar.

Enkelt val

Det ska vara enkelt att hantera för ungdomar och självklart att handla från föreningarna och skolklasserna. Ett naturligt komplement till nuvarande kanaler.

Något som väldigt många har behov av

Ett begränsat basutbud utökat med en säsongsvariation för att åstadkomma återkommande försäljning.